Ewaluacja

Photo by Rubbertoe (Robert Batina) / CC BY

Jaki jest cel ewaluacji, szczególnie podczas projektów?

Pojęcie ewaluacji pojawia się często w kontekście projektów – jednak w rzeczywistości ocena sprowadza się tylko do spotkań końcowych lub ankiety. Chcielibyśmy zatem zachęcić Państwa do szerszego spojrzenia na ewaluację Państwa spotkań i do oceny ich różnych aspektów.

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

Albert Einstein

Rozmowa na temat pozytywnych odczuć jest przyjemna. Jednakże tylko refleksja o tych mniej udanych doświadczeniach dostarcza nam informacji o tym, co należy zmienić lub skorygować następnym razem. Za pomocą ewaluacji możemy przeanalizować aspekt jakości naszego spotkania i tym samym stworzyć sobie bazę do rozwijania naszej pracy projektowej. Skuteczna ewaluacja składa się z odpowiednich pytań. Jest więc zbieraniem danych jakościowych i ilościowych, ich analizą oraz interpretacją w kontekście zdefiniowanych wcześniej celów i oczekiwań. Dobra interpretacja jest krokiem ku ulepszeniu kolejnego spotkania.

Ewaluacja w praktyce

Jak już wspominaliśmy wcześniej, skuteczność ewaluacji zależy od zadania odpowiednich pytań. W tym celu warto wykorzystać praktyczne narzędzie: Ewaluację Międzynarodowych Spotkań Młodzieży. Pozwala ono sprawdzić, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte oraz dowiedzieć się, czego uczestnicy doświadczyli podczas spotkania. Instrument ten pomaga też uświadomić sobie, co należy zrobić inaczej, a co dokładnie tak samo podczas kolejnego spotkania. Ponadto daje on możliwość zmiany i rozszerzenia ankiety. Pomysły i informacje na ten temat znajdziecie Państwo w publikacji Spotkanie młodzieży z przyszłością.

Ważnym elementem ewaluacji są również częste spotkania zespołu organizatorów, które najlepiej zainicjować jeszcze przed pierwszym spotkaniem uczestników. Pozwolą one Państwu porozumieć się, co do wspólnych celów i dokonać podziału obowiązków (zgodnie z Państwa umiejętnościami i potrzebami). Podczas realizacji celów głównych i częściowych warto pamiętać o elastycznym dostosowywaniu ich do dynamicznych faz grupowych. Pomocne w tym mogą być ewaluacje częściowe, które sprawdzają się szczególnie podczas fazy znużenia. Nasz Szerpa przygotował dla Państwa dwa przykłady aktywnych metod ewaluacji w grupie: Drzewo życzeń (na początek) i Sztuka na zakończenie (na koniec). Inne metody znajdziecie w podręczniku dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży W tej zabawie jest metoda!.

Ciągłe udoskonalanie Państwa projektów małymi krokami

Podczas podsumowującego spotkania ewaluacyjnego warto wsłuchać się w opinię wszystkich stron. Oznacza to, że wszyscy zaangażowani w projekt powinni mieć możliwość wyrażenia swoich poglądów i potrzeb oraz uważnie wysłuchać zdania i odczucia innych. Ciągła ewaluacja ułatwia ocenę zrealizowanych działań na końcu projektu. Wyniki ewaluacji pomagają natomiast w lepszym przygotowaniu kolejnego spotkania i mają długofalowe znaczenie dla jakości kolejnych projektów. A takie są przecież założenia zrównoważonego rozwoju.

 

Dalej

Fazy grupowe

Międzykulturowość

Partycypacja