Świadoma teraźniejszość – świadoma przyszłość

Wizualni i kreatywni

Co ja mogę zrobić na rzecz zrównoważonego rozwoju w moim codziennym życiu? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy tego dwuczęściowego projektu: analizowali swój własny przebieg dnia i swoje otoczenie, krytycznie przyglądali się relacjom medialnym związanym z tematem oraz swojemu zachowaniu konsumpcyjnemu oraz porównywali sytuację w swoich krajach. Dzięki zastosowaniu metod wizualnych i kreatywnych młodzież z ośrodków wsparcia socjoterapeutycznego łatwiej pokonała bariery komunikacyjne i językowe oraz problem różnego poziomu kształcenia.

Program obejmował wycieczki, pracę z materiałem zdjęciowym i zadania kreatywne. Uczestnicy przygotowywali w małych grupach krótkie filmy, w których prezentowali ekologiczne alternatywy konkretnych zachowań życia codziennego każdego z nas. 

Kategoria

wymiana pozaszkolna / inkluzja

Liczba uczestników

19

Wiek uczestników

15 – 20

Czas trwania

6 dni (D) + 6 dni (PL)

Miejsce

  • Weimar, Turyngia, Niemcy
  • Krzyżowa, województwo dolnośląskie, Polska

Partnerzy

PL: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze

D: Europejskie Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży (Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte), Weimar

Kontakt

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar

Głosy uczestników

Spójrz w niebo, chmury są piękne.

W naszym domu są fotoogniwa, to jest przyjazne dla środowiska, segregujemy także śmieci.

Praca nad filmami sprawiała nam radość, przebieraliśmy się i wyglądaliśmy śmiesznie!

Videos

Flower Power (YouTube)

Krzyk natury (YouTube)

Kropla do kropli (YouTube)

Porządek musi być (YouTube)