Szczyt klimatyczny

Photo by Oxfam International / CC BY

Organizacja spotkań młodzieży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowe spotkania młodzieży są doskonałą okazją do wspólnego zajęcia się aspektami zrównoważonego rozwoju. Metoda Szczytu klimatycznego umożliwia młodzieży aktywną analizę spotkania, w którym biorą udział, pod kątem (nie)zrównoważonego rozwoju oraz wypracowanie propozycji zmian, które pozwolą zorganizować następne spotkanie w sposób bardziej przyjazny dla klimatu, a więc bardziej zrównoważony. Uczestnicy kształtują w sobie zrozumienie dla realistycznych i sensownych zmian i dzięki temu, że sami je proponują, jeszcze bardziej dostrzegają ich konieczność. Wszystkie pomysły akceptowane są na drodze konsensusu, a więc wszyscy ponoszą odpowiedzialność za ich realizację, która ma służyć dobru ogółu. Podczas procesu podejmowania decyzji uczestnicy czerpią z wiedzy każdego członka grupy i wypracowują kreatywne i innowacyjne rozwiązania, na które prawdopodobnie nie wpadłby zespół prowadzący.
Metoda Szczytu klimatycznego pozwala młodym ludziom poczuć atmosferę międzynarodowych negocjacji, takich jak konferencje klimatyczne ONZ. Szukając podobieństw, niwelując różnice, dążąc do konsensusu, inicjując zmiany i uzgadniając sposoby ich realizacji, podczas pracy w małych grupach i negocjacji uczestnicy doświadczają trudności i wyzwań.
Proponujemy połączenie metody Szczytu Klimatycznego z metodą Śladu ekologicznego, która ma na celu uwrażliwienie młodzieży na kwestie zrównoważonego rozwoju i jest źródłem podstawowej wiedzy o nim.

Cele

  • uczestnictwo i poczucie odpowiedzialności,
  • doświadczenie i zrozumienie grupowych procesów decyzyjnych (dążenie do konsensusu),
  • motywacja do zmian w życiu codziennym i podczas następnego spotkania,
  • uwrażliwienie na ochronę środowiska.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności.

Ilość uczestników

min. 20

Zespół

min. 2

Czas trwania

min. 2 godziny (w zależności od czasu trwania negocjacji)

Materiały

  • stare plakaty, flipcharty,
  • kuferek moderacyjny (papier, pisaki, markery, nożyczki, farby, karteczki samoprzylepne itp.),
  • obrazki do tematów: transport, wyżywienie, energia, woda i odpady.

 

Do pobrania

Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj.

 

Dalej

Fishbanks

ForesTRY

Warsztat przyszłości

Rzeczywistość globalna

Kampanie, akcje i projekty

Krytyczny spacer po sklepach

Ślad ekologiczny

Piramida zrównoważonego rozwoju

Metody towarzyszące