Sztuka na pożegnanie

Photo by michel banabila / CC BY

Zakończenie/ refleksja i ewaluacja 

Koniec projektu jest dobrą okazją do stworzenia wspólnego produktu – oczywiście nie zapominając przy tym o zasadach zrównoważonego rozwoju. Ta metoda zapewnia do tego dobrą przestrzeń.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy dekonstrukcji lub fazy pożegnania.

Liczba uczestników

dowolna

Zespół prowadzący

dowolny

Czas trwania

ok. 2 godziny

Materiały

  • taśmy, nożyczki, pisaki, plakaty, zdjęcia, katalogi, czasopisma, kartony, materiały, pióra, guziki itp. – dla każdej z grup

Przebieg

Prowadzący dzielą uczestników na grupy po trzy do pięciu osób.

Faza 1: Prowadzący przedstawiają zadanie (odczytują je lub przekazują własnymi słowami):

I oto dotarliśmy do końca naszego spotkania. Warto sobie przypomnieć, co udało nam się razem przeżyć. Aby pokazać naszą wspólną "historię" – ale także, by móc się od niej uwolnić – mamy dla Was następujące zadanie:
Korzystając z dostępnych materiałów wykonajcie kolaż, za pomocą którego przedstawicie przebieg spotkania. Możecie również korzystać z własnych materiałów oraz tych, które znajdziecie w budynku. Każda grupa pracuje nad jednym wspólnym "obrazem". Inspirujcie się Waszymi wspomnieniami, chęcią dobrej zabawy i dostępnymi materiałami. Na wykonanie zadania macie 60 minut. Dalsze 60 minut przewidzieliśmy na prezentację i dyskusję na forum grupy.

Po wyjaśnieniu zadania przedstawiciel uczestników lub zespołu prowadzącego może poinformować innych, że powstałe dzieła sztuki będą przykładem upcyklingu: uczestnicy stworzą bowiem prace z materiałów uznanych za śmieci. Przedmioty pozornie bezużyteczne staną się obiektami wyrażającymi uczucia ich twórców i przypominającymi im o spotkaniu, co nada tym materiałom nową wartość.

Faza 2: "Wernisaż": Cała grupa ogląda wszystkie prace. Jest to czas na pytania i dyskusję na forum.

Warianty

Wariant 1

Instalacje (trójwymiarowe) zamiast kolaży: W tym celu potrzebne będą następujące materiały: pudełka po jajkach, puste rolki po papierze toaletowym, bibuła, farby, resztki opakowań.

Wariant 2

Sztuka na pożegnanie w pojemnikach: Wkomponowanie instalacji w pudełko po butach.

Literatura

W tej zabawie jest metoda!, Podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, PNWM.