ForesTRY

Photo by James Wheeler / CC BY

Symulacja zarządzania zasobami naturalnymi

Podczas gry uczestnicy, wcielając się w rolę zarządców lasu gospodarczego, poznają podstawy zrównoważonego rozwoju. Bazująca na prowokacji gra pozwala im lepiej zrozumieć specyfikę powiązań między aspektami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi. Podczas symulacji pracują w małych zespołach i współpracują z innymi, doświadczając przy tym konfliktu pomiędzy interesem własnym a interesem społeczeństwa. Uczestnicy doświadczają trudności związanych z budowaniem zaufania, procesem podejmowania decyzji i wspólnego formułowania reguł. Gra pokazuje im także, że uniknięcie całkowitego wyrębu lasu jest nie lada wyzwaniem. Podobne doświadczenia gromadzą oni także podczas gry symulacyjnej Fishbanks.

Cel

 • zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i związanych z nią dylematów społecznych.

Cele towarzyszące

 • doświadczenie pracy zespołowej (komunikacja i wspólne podejmowanie decyzji),
 • zrozumienie różnicy między krótkoterminowym interesem własnym a długoterminowym interesem społeczeństwa,
 • zrozumienie specyfiki powiązań między aspektami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi zrównoważonego rozwoju.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Liczba uczestników

min. 16 / max. 40 (zespoły cztero-, pięcioosobowe)

Zespół

min. 2 (idealnie: 3); metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz

Czas trwania

3-4 godziny

Materiały

 • poster (stary plakat) z najważniejszymi regułami gry,
 • poster (stary plakat) z rodzajami nieprzewidzianych zdarzeń (pożar lasu, huragan, plaga pasożytów itp.),
 • kostka do gry lub losy, potrzebne do określania kolejności realizacji zleceń i nieprzewidzianych zdarzeń,
 • koperta/pudełko, dziesięć kartek i długopis dla każdego zespołu (w celu składania zleceń),
 • max. ok. 300 drzew (np. wycięte z papieru, kawałki drewna itp.).

Reguły gry

 • Każdy z zespołów to jedna firma leśna.
 • Wszystkie firmy zarządzają wspólnie jednym lasem, w którym maksymalnie może rosnąć 50 drzew.
 • Na początku gry w lesie jest 45 drzew.
 • Podczas każdej rundy firmy informują prowadzących na piśmie, ile drzew chcą ściąć.
 • O kolejności realizacji zamówień decyduje losowanie.
 • Po każdej rundzie, czyli co dziesięć lat, wylosowane zostaje jedno nieprzewidziane zdarzenie (na przykład plaga korników).
  Nieprzewidziane szkody w zasobie leśnym:
  1) szkody wywołane podgryzaniem odrastających drzew: -1 drzewo
  2) plaga pasożytów: -2 drzewa
  3) połamane drzewa po huraganie: -3 drzewa
  4) nielegalny wyrąb: -4 drzewa
  5) pożar lasu wywołany poprzez niedopałek/ szkło /ognisko: -5 drzew
  6) brak zmian: -0 drzew
 • Prowadzący realizują zlecenia oraz są odpowiedzialni za określanie nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Gra trwa maksymalnie 100 lat, przy czym jedna runda obejmuje dziesięć lat (trwa jednak tylko kilka minut).
 • Las regeneruje się raz na dziesięć lat (czyli jeden raz w ciągu rundy) poprzez wzrost linearny - to znaczy na miejsce jednego drzewa rosnącego w lasku odrasta dokładnie jedno nowe drzewo (w taki sposób może powstać maksymalnie 25 nowych drzew).
 • Jeśli zapas drzewa się wyczerpuje prowadzący rozdzielają pozostałe zasoby, zgodnie z kolejnością składania zleceń. Może się więc okazać, że niektóre firmy nie dostaną nic. Rozgrywka kończy się w momencie, gdy las zostanie już całkowicie wykarczowany.

 

Do pobrania

Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj.

 

Dalej

Fishbanks

Szczyt klimatyczny

Warsztat przyszłości

Rzeczywistość globalna

Kampanie, akcje i projekty

Krytyczny spacer po sklepach

Ślad ekologiczny

Piramida zrównoważonego rozwoju

Metody towarzyszące